Uchwała nr X/89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego X/89/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian