Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022”

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 17.10.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.5451
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5451
  • Nr aktu prawnego X/88/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz.1696) oraz art. 87 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian