Uchwała nr X/79/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego X/79/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, i poz. 1696) oraz art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian