Uchwałą Nr VI/50/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2019
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2019
  • Nr aktu prawnego VI/50/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1540, 1629 z 2019 r. poz. 60) Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uchwala
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian