Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2118
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2118
  • Nr aktu prawnego VI/49/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, poz. 650, 663) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian