Uchwała nr IX/78/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 06.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 14.08.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4400
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4400
  • Nr aktu prawnego IX/78/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 730.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian