Uchwała nr IX/77/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 06.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 14.08.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4399
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4399
  • Nr aktu prawnego 106/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian