Uchwała Nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2035

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian