Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
21.02.2018 08.03.2018 Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
20.02.2018 08.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5″ Szczegóły
10.01.2018 24.01.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji dla budowy drogi pieszo- rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
13.12.2017 04.01.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 Szczegóły
24.10.2017 08.11.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
28.09.2017 13.10.2017 Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
27.09.2017 12.10.2017 Ogłoszenie: przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 110144C i 110141C w m. Wielkie Rychnowo Szczegóły
06.09.2017 21.09.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 110144C i 110141C w m. Wielkie Rychnowo Szczegóły
31.08.2017 15.09.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo Szczegóły
31.08.2017 15.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach Szczegóły
07.08.2017 23.08.2017 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach Szczegóły
03.08.2017 18.08.2017 Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs Szczegóły
03.07.2017 18.07.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 113 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
23.05.2017 05.06.2017 Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia ul. Jana Pawła II 2a w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
23.05.2017 01.06.2017 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
11.05.2017 26.05.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
05.04.2017 14.04.2017 Zakup i transport kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich oraz frakcji 0 – 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich, w ilości ok. 5.000 ton z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pom. Szczegóły
21.11.2016 06.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo – gr. gminy – Węgorzyn w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
07.11.2016 15.11.2016 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki trzykomorowej do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Szczegóły
22.07.2016 09.09.2016 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych Szczegóły
« 1 2 3 4 »