Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
25.10.2018 06.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” Szczegóły
23.10.2018 05.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie Gminie Kowalewo Pomorskie kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 zł Szczegóły
04.10.2018 26.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu Szczegóły
03.10.2018 19.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa dróg dojazdowych – ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
02.10.2018 17.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI PIĄTKOWO Szczegóły
13.09.2018 28.09.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu Szczegóły
12.09.2018 24.09.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
16.08.2018 30.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 96 150 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
10.08.2018 27.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
06.08.2018 23.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące Szczegóły
26.07.2018 09.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
25.07.2018 14.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka Szczegóły
20.07.2018 14.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” Szczegóły
20.07.2018 07.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
09.07.2018 25.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
05.07.2018 23.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno– szkoleniowe” Szczegóły
02.07.2018 17.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
02.07.2018 17.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec – Sierakowo” Szczegóły
02.07.2018 27.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
26.06.2018 12.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 4 »