Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
10.08.2018 27.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
06.08.2018 23.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące Szczegóły
26.07.2018 09.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
25.07.2018 14.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka Szczegóły
20.07.2018 14.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” Szczegóły
20.07.2018 07.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
09.07.2018 25.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
05.07.2018 23.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno– szkoleniowe” Szczegóły
02.07.2018 17.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
02.07.2018 17.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec – Sierakowo” Szczegóły
02.07.2018 27.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
26.06.2018 12.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
11.06.2018 26.06.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – PŁYWALNIA wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2020r. Szczegóły
06.06.2018 21.06.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
30.05.2018 18.06.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec – Sierakowo” Szczegóły
30.05.2018 18.06.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
25.05.2018 11.06.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja Szczegóły
24.05.2018 08.06.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja gospodarki osadowej I etap Szczegóły
11.05.2018 28.05.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
09.05.2018 28.05.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 »