Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
25.08.2020 09.09.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
04.08.2020 20.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 350 litrów oleju napędowego grzewczego (lekkiego) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
28.07.2020 06.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku Szczegóły
28.07.2020 12.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: ” Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m.” Szczegóły
02.07.2020 17.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
26.06.2020 15.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
25.06.2020 29.07.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
22.05.2020 08.06.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m Szczegóły
30.04.2020 08.06.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
08.04.2020 17.04.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany Szczegóły
23.12.2019 08.01.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2020r. do 31.01.2023r. Szczegóły
19.11.2019 27.11.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
11.10.2019 25.10.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
09.10.2019 23.10.2019 Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
21.08.2019 11.09.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m Szczegóły
12.08.2019 27.08.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16.07.2019 25.07.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »