Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.10.2019 25.10.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
09.10.2019 23.10.2019 Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
21.08.2019 11.09.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m Szczegóły
12.08.2019 27.08.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16.07.2019 25.07.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
14.06.2019 05.07.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
29.05.2019 02.07.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 17 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku Szczegóły
16.05.2019 24.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie: Gmina Kowalewo Pomorskie. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. Szczegóły
16.05.2019 27.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie: Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin i 2107C Szychowo – Chełmonie na odcinku z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegającą na budowie chodnika„ w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia Szczegóły
06.03.2019 14.03.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
13.02.2019 28.02.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja gospodarki osadowej II etap Szczegóły
08.02.2019 25.02.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
25.10.2018 06.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” Szczegóły
23.10.2018 05.11.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie Gminie Kowalewo Pomorskie kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 zł Szczegóły
04.10.2018 26.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu Szczegóły
03.10.2018 19.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa dróg dojazdowych – ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
02.10.2018 17.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI PIĄTKOWO Szczegóły
13.09.2018 28.09.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu Szczegóły
12.09.2018 24.09.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
16.08.2018 30.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 96 150 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 4 »