Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.07.2020 17.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
26.06.2020 15.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
25.06.2020 29.07.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
22.05.2020 08.06.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m Szczegóły
30.04.2020 08.06.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
08.04.2020 17.04.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany Szczegóły
23.12.2019 08.01.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2020r. do 31.01.2023r. Szczegóły
19.11.2019 27.11.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
11.10.2019 25.10.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
09.10.2019 23.10.2019 Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
21.08.2019 11.09.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m Szczegóły
12.08.2019 27.08.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16.07.2019 25.07.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
14.06.2019 05.07.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
29.05.2019 02.07.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 17 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku Szczegóły
16.05.2019 24.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie: Gmina Kowalewo Pomorskie. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. Szczegóły
16.05.2019 27.05.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie: Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin i 2107C Szychowo – Chełmonie na odcinku z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegającą na budowie chodnika„ w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »