Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.07.2021 27.07.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
10.06.2021 16.07.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
30.12.2020 11.01.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup i transport kamienia wapiennego oraz kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
30.12.2020 26.01.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16.12.2020 30.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie Szczegóły
16.12.2020 30.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
23.11.2020 11.12.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
25.08.2020 09.09.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
04.08.2020 20.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 350 litrów oleju napędowego grzewczego (lekkiego) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
28.07.2020 06.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku Szczegóły
28.07.2020 12.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: ” Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m.” Szczegóły
02.07.2020 17.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
26.06.2020 15.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
25.06.2020 29.07.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
22.05.2020 08.06.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m Szczegóły
30.04.2020 08.06.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
08.04.2020 17.04.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo Szczegóły
03.03.2020 23.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »