Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.05.2018 28.05.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
09.05.2018 28.05.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
08.05.2018 23.05.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
27.04.2018 15.05.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola” Szczegóły
23.04.2018 10.05.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Napole, Napole – Pluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
13.04.2018 24.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej oraz budowę drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
09.04.2018 25.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
06.04.2018 23.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
04.04.2018 18.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej” Szczegóły
04.04.2018 18.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej” Szczegóły
27.03.2018 13.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
22.03.2018 16.04.2018 Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola Szczegóły
08.03.2018 23.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
08.03.2018 16.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
21.02.2018 08.03.2018 Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
20.02.2018 08.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5″ Szczegóły
10.01.2018 24.01.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji dla budowy drogi pieszo- rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
13.12.2017 04.01.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 Szczegóły
24.10.2017 08.11.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
28.09.2017 13.10.2017 Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 »