Przetargi

Nr przetargu Temat
TIiGG.6840.2016 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki (nr dz. 76) Szczegóły
OŚRiEG 271.2.1.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 81/1) Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 118) Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 36/4) Szczegóły
TIiGG.6845.26.5.2016 Burmistrz Miasta ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 42/2 o powierzchni łącznej 125,40 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
TIiGG .6840.2016 Burmistrz Miasta w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do gruntu, działka oznaczona numerem geod. 97 o pow. 0.1326 ha, położona w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie i prawa własności do budynku z gruntem związanego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo (nr dz. 24/7), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole (nr dz. 30), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
TIiGG.6840.2016 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki (nr dz. 15), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
OŚRiEG 271.2.28.2016 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
TIiGG Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni łącznej 97 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
OŚRiEG 271.2.27.2016 Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
OŚRiEG 271.2.25.2016 Ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 67/19 w miejscowości Frydrychowo (teren parku) Szczegóły
OŚRiEG 271.2.24.216 Ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 7 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
TIiGG.6840.5.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 40,82 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 21 przy ul. Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
TIiGG.6840.7.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3, o pow. użytkowej 59,65 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 12 przy ul. 23 Stycznia w Kowalewie Pomorskim łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki pod budynkiem. Szczegóły
OŚRiEG 271.2.224.2016 Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 67/19 w miejscowości Frydrychowo (teren parku) Szczegóły
OŚRiEG 271.2.223.2016 Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 7 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
TIiGG.6845.26.4.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczonej geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni łącznej 97 m2 Szczegóły
« 1 2 3 5 6 7 8 9 »