Przetargi

Nr przetargu Temat
JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G Szczegóły
ŻUK A15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
ŻUK A15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G Szczegóły
ŻUK A156 B OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A156 B nr rejestracyjny CGD 30RH Szczegóły
TIiGG.6845.38.1.2019 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH, PO DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8 Szczegóły
TIiGG.6845.38.1.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8 Szczegóły
OŚRiEG 271.2.10.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. Świerk pospolity rosnącego na działce o nr geod.266, obręb ew. Frydrychowo Szczegóły
TIiGG.6845.38.1.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8 Szczegóły
OŚRiEG 271.2.9.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. Topola kanadyjska rosnącego na działce o nr geod. 67/19, obręb ew. Frydrychowo Szczegóły
TIiGG.6845.19.13.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, jako działka o numerze geodezyjnym 50/5 o powierzchni 0,1730 ha (w/g użytków: R IV a – 0,1730 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
OŚRiEG 271.2.8.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 141 w miejscowości Chełmonie Szczegóły
TIiGG .6840.8.2018 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działając w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 znajdującego się w budynku numer 22 A w Pluskowęsach łącznie z udziałem 22/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem Szczegóły
OŚRiEG 271.2.5.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 141 w miejscowości Chełmonie Szczegóły
TIiGG.6845.19.13.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, jako działka o numerze geodezyjnym 50/5 o powierzchni 0,1730 ha (w/g użytków: R IV a – 0,1730 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
TIiGG.6845.18.9.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, jako część działki o numerze geodezyjnym 173 o powierzchni 0,1000 ha (w/g użytków: R III b – 0,1000 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
TIiGG.6840.25.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 220/6) Szczegóły
TIiGG.6845.38.1.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Bielsk, oznaczoną geodezyjnie jako dzialka 19 o powierzchni 2,2600 ha Szczegóły
OŚRiEG 271.2.4.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geod. 137 oraz 141 w miejscowości Nowy Dwór Szczegóły
OŚRiEG 271.2.3.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 30 w miejscowości Srebrniki Szczegóły
OŚRiEG 271.2.2.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geod. 137 oraz 141 w miejscowości Nowy Dwór Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »