Przetargi

Nr przetargu Temat
tokarnia o numerze identyfikacyjnym TUJ 48 nr 1181400 -3012 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego – maszyny do obróbki metali – tokarni o numerze identyfikacyjnym TUJ 48 nr 1181400 -3012 , rok budowy – 1964 Szczegóły
TIiGG.6845.31.1.2021 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka 215/8 oraz część działki nr 67/17 o łącznej powierzchni 6225 m2 pod działalność handlową, usługi bez prawa zabudowy z możliwością ogrodzenia Szczegóły
TIiGG.6845.31.1.2021 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka 215/8 oraz część działki nr 67/17 o łącznej powierzchni 6225 m2 pod działalność handlową, usługi bez prawa zabudowy z możliwością ogrodzenia Szczegóły
TIiGG.6840.3.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (działka 247/10) Szczegóły
TIiGG.6840.4.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipienica (nr dz. 17) Szczegóły
TIiGG.6840.3.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników postępowania na zbycie nieruchomości (dotyczy: Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku nr 5, przy ul. Chopina, Gmina Kowalewo Pomorskie o powierzchni użytkowej 41,89 m2) Szczegóły
TIiGG.6840.5.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników postępowania na zbycie nieruchomości (nr dz. 220/7 01 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
TIiGG.6840.5.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników postępowania na zbycie nieruchomości (nr dz. 247/10 Wielkie Rychnowo) Szczegóły
OŚRiEG 271.2.3.2020 Gmina Kowalewo Pomorskie Ul. Konopnickiej 13, 87 410 Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. lipa drobnolistna rosnącego na działce o nr geod. 88/2 w miejscowości Borówno Szczegóły
TIiGG.6840.3.2020 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Gmina Kowalewo Pomorskie (działka 247/10) Szczegóły
TIiGG.6840.5.2020 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (działka 220/7) Szczegóły
TIiGG.6840.3.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. użytkowej 41,89 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 5, przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem Szczegóły
OŚRiEG 271.2.3.2020 Gmina Kowalewo Pomorskie Ul. Konopnickiej 13, 87 410 Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. lipa drobnolistna rosnącego na działce o nr geod. 88/2 w miejscowości Borówno Szczegóły
TIiGG.6840.2.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr geod. 160/11 o pow. 789 m2 , poł. w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
TIiGG.6840.1.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka numer geod. 220/6 o pow. 0,1090 ha , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej TO1G/00012422/9 Szczegóły
TIiGG.6845.26.4.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni 0,0200 ha – z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
OŚRiEG 271.2.2.2020 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. jesion wyniosły i 1 szt. drzewa na pniu gat. wierzba pospolita,rosnących na granicy działek o nr geod. 286 i 287 w miejscowości Mariany Szczegóły
OŚRiEG 271.2.1.2020 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. jesion wyniosły i 1 szt. drzewa na pniu gat. wierzba pospolita,rosnących na granicy działek o nr geod. 286 i 287 w miejscowości Mariany Szczegóły
TIiGG.6845.1.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 98 o pow. 1561 m², położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00015616/7 Szczegóły
ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »