Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 10/2015 27.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe usługi dostępne na pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 11/2015 27.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 9/2015 26.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 26.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów komputerowych znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 8/2015 23.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 23.01.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo Gmina Kowalewo Pomorskie,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 5/2015 21.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 6/2015 21.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 7/2015 21.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kompensacji za użyczenie pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 4/2015 14.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 3/2015 13.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Fotograficznego ,,Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 2/2015 12.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2015 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 1/2015 02.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie: zapewnienia osobie wykonującej prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za zakup środków higieny osobistej i herbaty Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IV/15/14 19.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr IV/15/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IV/16/14 19.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr IV/16/14 w sprawie budżetu na 2015 rok. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IV/17/14 19.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr IV/17/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/14/14 12.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/14/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/10/14 12.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/10/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/11/14 12.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/11/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/12/14 12.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/12/14 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/13/14 12.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/13/14 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej II/6/14 05.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr II/6/14 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
« 1 2 66 67 68 69 »