Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej V/27/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/27/15 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 26/2015 06.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 06.03.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zajmowanych na miejską i wiejską sieć wodociągową wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami w Piątkowie i Wielkiej Łące. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 27/2015 06.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06.03. 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 28/2015 06.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wysokości nagród w konkursie ,,Przywracamy urok naszej gminie,, przeprowadzonym w 2014 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 25a/2015 26.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 25a/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 października 2014 roku roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pływalni w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 25/2015 20.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 24/2015 19.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 23/2015 17.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 22/2015 16.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 21/2015 11.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 21/2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.03.2015 do 31.08.2016 roku,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 19/2015 10.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 10.02.2015 roku w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnień w konkursie ,,Na najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną,, przeprowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 20/2015 10.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 18/2015 09.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 09.02.2015r. w sprawie powołania zespołu ds organizacji Dożynek Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim w 2015 roku Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 17/2015 04.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 16/2015 03.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 03 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji oceniającej złożone oferty w konkursie otwartym na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 15/2015 02.02.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 02.02.2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ,,Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 12/2015 30.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 30.01.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 43/1 i 43/3, położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 13/2015 30.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim oraz dla podległych jednostek organizacyjnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 14/2015 30.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 30.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 11/2015 27.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018 Szczegóły
« 1 2 65 66 67 68 69 »