Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 38/2016 08.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej w m. Pluskowęsy. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 37/2016 08.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 36/2016 08.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 35/2016 01.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 34/2016 30.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 30 marca 2016 rok w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 33/2016 29.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 32/2016 29.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2015 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 31/2016 29.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2015 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 30/2016 29.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2015 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 29/2016 17.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wysokości nagród w konkursie ,,Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną,, przeprowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie w edycji 2015/2016 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 28/2016 17.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 27/2016 17.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 26/2016 17.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 25/2016 14.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 24/2016 09.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 22/2016 29.02.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania n.p.: ,,Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową na ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorski,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 21/2016 29.02.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu realizacji przyznawania ,,Karty Dużej Rodziny,, Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 20/2016 25.02.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 19/2016 25.02.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości nagród w konkursie ,,Przywracamy urok naszej gminie,, przeprowadzonym w 2015 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 18/2016 25.02.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 25.02.2016 roku w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 57 58 59 60 61 68 69 »