Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej VII/45/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/42/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/43/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/44/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/44/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/41/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/40/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/39/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 51/2016 18.05.2016 Obowiązujący Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 50/2016 11.05.2016 Obowiązujący Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach funduszu alimentacyjnego. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 49/2016 11.05.2016 Obowiązujący Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 48/2016 11.05.2016 Obowiązujący Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 47/2016 05.05.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 46/2016 28.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 45/2016 18.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 44/2016 12.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/12, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 43/2016 12.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 34a/2016 31.03.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 42/2016 11.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego pn. „Ekowypady za elektroodpady” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 41/2016 08.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej Szewa-Chełmonie. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 40/2016 08.04.2016 Obowiązujący Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
« 1 2 56 57 58 59 60 68 69 »