Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 34/2017 28.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 33/2017 28.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 28/2017 06.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 22/2017 16.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 31/2017 09.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 30/2017 09.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie 30/2017 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie” przeprowadzonym w 2016 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 29/2017 09.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” przeprowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie w edycji 2016/2017 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 32/2017 10.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 26/2017 23.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 20/2017 13.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/184/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX/184/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/183/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX/183/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083″ Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/182/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX/182/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/181/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX/181/17 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/180/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX/180/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/179/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX /179/ 17 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2017 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/178/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX/178/17 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/177/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX /177/ 17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/176/17 15.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XX/176/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 25/2017 17.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, do wdrożenia reformy oświaty Szczegóły
« 1 2 55 56 57 58 59 79 80 »