Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 124/2019 18.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 118/2019 18.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 124/ 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 122/2019 12.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 122/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 117/2019 05.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 109/2019 21.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 109/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 121/2019 10.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 120/2019 10.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 120/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 111/2019 27.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 111/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 108/2019 19.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 108/2019 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 116/2019 30.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 116 /2019 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie dodatku za powierzone funkcje, dodatku za warunki pracy i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 118/2019 06.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 118/2019 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 115/2019 30.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie: rokowania na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 119/2019 09.09.2019 Obowiązujący Zamieszczono Nr 119/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 110/2019 26.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 110/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/78/19 06.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr IX/78/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej 106/2019 06.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr IX/77/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/76/19 06.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/76/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 106/2019 12.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 106/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 107/2019 12.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 107/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 112/2019 28.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego do rokowania Szczegóły
« 1 2 3 4 5 57 58 »