Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XVII/130/20 03.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVII/130/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVII/129/20 03.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 28/2020 24.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/128/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/127/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/126/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/125/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/124/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/123/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/123/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/122/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/122/20 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/121/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/121/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/120/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/120/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/119/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/119/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/118/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/118/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2020 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/117/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/117/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/116/19 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVI/116/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/115/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/115/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 35/2020 05.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 30/2020 27.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 29/2020 27.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze VI przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
« 1 2 3 4 5 65 66 »