Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 72/2020 26.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 70/2020 12.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 67/2020 04.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 25/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 6/ 2019 21.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja gospodarki osadowej II etap ” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 65/2020 29.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 61/2020 15.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/163/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/163/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/162/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/162/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/160/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/159/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/159/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/158/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/157/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/156/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/156/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 75/2020 02.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/155/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/155/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/154/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/154/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 marca 2020 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/153/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/153/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/152/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/152/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/151/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/151/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
« 1 2 3 4 68 69 »