Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 45/2020 01.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 51/2020 21.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie realizacji przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim ograniczeń, nakazów i zakazów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z występowaniem epidemii Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 16/2020 30.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim – Pływalnia Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 47/2020 07.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 40/2020 27.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 46/2020 01.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie form i specjalności kształcenia nauczycieli oraz kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 37/2020 06.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 44/2020 30.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2019 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 43/2020 30.03.2020 Obowiązujący Zarządzenia nr 43/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 42/2020 30.03.2020 Obowiązujący Zarządzenia nr 42/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 41/2020 30.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 39/2020 25.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Remizo-świetlicy w Chełmońcu Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 26/2020 17.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Remizo-świetlicy w Srebrnikach Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 38/2020 16.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 34/2020 04.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 25/2020 14.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie” przeprowadzonym w 2019 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 36/2020 05.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie wysokości nagród w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina”, przeprowadzonym w 2019 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 24/2020 14.02.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Na najpiękniejszą iluminację świątecznonoworoczną” przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie w edycji 2019/2020 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 49/2020 07.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 48/2020 07.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
« 1 2 3 4 65 66 »