Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 129/2019 27.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 129/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/90/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/90/19 w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/89/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/88/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/87/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/87/19 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/86/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/86/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/85/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/85/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/84/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/84/19 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/83/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/83/19 w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019 – 2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/82/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/82/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/81/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/81/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/80/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/80/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/79/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/79/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 126/2019 19.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 126/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej nieruchomości położonej w Kowalewie Pomorskim przy ul. Szkolnej 11 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 127/2019 26.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie przyjęcia Raportu z podjętych działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2016-2018 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 124/2019 18.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 118/2019 18.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 124/ 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 122/2019 12.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 122/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 117/2019 05.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 109/2019 21.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 109/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 57 58 »