Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 153/2017 27.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 153/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 149A/2017 10.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 149A/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 147/2017 09.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 149/2017 10.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 149/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 156/2017 29.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 156 / 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 155/2017 29.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 155/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 154/2017 29.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 154/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/238/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/238/17 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/237/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/237/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/236/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/236/17 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/235/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/235/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/234/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/234/17 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kowalewo Pomorskie z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Kowalewo Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim oraz zbycie udziałów Gminy Kowalewo Pomorskie w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Kowalewo Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/233/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kowalewo Pomorskie z Krajowego Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” sp. z o.o oraz zbycie udziałów Gminy Kowalewo Pomorskie w Krajowym Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” sp. z o.o. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/232/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/232/17 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/231/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/231/17 w sprawie zmiany uchwały nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/230/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/230/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/208/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/229/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/229/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/228/17 20.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/228/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVII/227/17 22.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/227/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 150/2017 13.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 150/2017 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2019 Szczegóły
« 1 2 3 32 33 »