Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 105/2019 01.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 105/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 98/2019 18.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 102/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 102/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 103/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 103/2019 sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 101/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 101/2019 w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019” podczas Gminno- Parafialnych Dożynek Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 104/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 104/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 100/2019 25.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 100/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 99/2019 25.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 99/2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „ Wyprawka szkolna” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 96/2019 09.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 96/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 97/2019 09.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr geod. 255/3, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 90/2019 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 90/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 81/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 95/2019 08.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/75/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/74/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/73/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/72/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/71/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/70/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/69/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
« 1 2 3 54 55 »