Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 192/2019 31.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 192/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 11/2020 14.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie,   w roku szkolnym 2019/2020 do zrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 4/2020 07.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 2/2020 03.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 183/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 3/2020 07.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 1/2020 03.01.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze V przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/114/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/113/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/112/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/112/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/111/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/110/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/110/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/109/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/109/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/108/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/108/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/107/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 189/2019 27.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 189/2019 w sprawie: dodatku za powierzone funkcje, dodatku za warunki pracy i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIII/104/19 17.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIII/104/19 w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci Gminy Kowalewo Pomorskie, pieczęci Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pieczęci Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, sztandaru, witacza oraz łańcuchów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie i Przewodniczącego Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie oraz zasad ich używania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIII/105/19 17.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIII/105/19 w sprawie: umieszczenia pomnika- tablicy pamiątkowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIII/106/19 17.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIII/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 187/2019 24.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 187/2019 w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2020 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 186/2019 23.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 186/2019 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 60 61 »