Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 4/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 2/2019 08.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 3/2019 09.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 199/2018 31.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 199/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/26/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/25/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/25/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/24/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do tworzenia stowarzyszenia pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/23/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/22/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/22/18 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/21/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/21/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/20/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/20/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/19/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/19/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/18/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/18/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/17/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/17/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej III/16/18 28.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/16/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 183/2018 26.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 183/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 189/2018 10.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 189/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 192/2018 17.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 192/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 196/2018 21.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 196/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 198/2018 27.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 198/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 47 48 »