Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 160/2019 20.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 160/2019 w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 155/2019 15.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 155/2019 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 172/2019 06.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 172 /2019 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/103/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/103/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/102/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/102/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/101/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/100/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/99/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/99/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/98/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/98/19 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/96/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/97/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 169/2019 02.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 169/2019 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 165/2019 28.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 165/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 164/2019 28.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 164/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 166/2019 28.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 166/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 163/2019 28.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 163/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 167/2019 28.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 167/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 162/2019 28.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 162/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 157/2019 18.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 156/2019 18.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 156/2019 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 59 60 »