Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 69/2018 11.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 71/2018 17.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie wysokości nagród w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina” w 2017 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 70/2018 14.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie dotyczących projektu zmiany statutu samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXI/280/18 18.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/280/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXI/279/18 18.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/279/18 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 68/2018 10.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 64/2018 15.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 67/2018 09.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 66/2018 09.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie: refundacji zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 59/2018 24.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 60/2018 24.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)na realizację zadania pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjązadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 63/2018 04.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 61/2018 26.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2018 z dnia 18.04.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 170/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zamieszczono Nr 170/2017 w sprawie zmian obowiązującego cennika opłat na pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXI/278/18 18.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/278/18 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXI/277/18 18.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/277/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXI/276/18 18.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/276/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXI/275/18 18.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/275/18 w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 57/2018 12.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 58/2018 18.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 38 39 »