Terminy posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 20 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wspólnie z Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/
  • 27 sierpnia 2019 r. o godz. 14:30 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/
  • 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Informacje

Rejestr zmian