Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2019r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 16 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 18 stycznia 2019 r. o godz. 15:30 – Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 21 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 28 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wspólnie z Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
10.01.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian