Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2018 roku

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 19 stycznia 2018 r. o godz. 12:30 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa.
    /posiedzenie w Urzędzie Miejskim, ul. Św. Mikołaja 5 – sala posiedzeń Nr 1/
  • 19 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
    /posiedzenie w Urzędzie Miejskim, ul. Św. Mikołaja 5 – sala posiedzeń Nr 1/
  • 22 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w Urzędzie Miejskim, ul. Św. Mikołaja 5 – sala posiedzeń Nr 1/
  • 24 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Rewizyjna wspólnie z komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w MGOK – sala witrażowa/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian