Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku 2017 roku

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 11 październik 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wspólnie z komisją Rewizyjną /posiedzenie w MGOK – sala witrażowa/
  • 20 październik 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w MGOK – sala witrażowa/
  • 26 październik 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w Urzędzie Miejskim, ul. Św. Mikołaja 5 na sali posiedzeń Nr 1/

Patrycja Baran
Pracownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian