Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w lipcu 2018 roku

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu lipcu planuje się odbyć w następującym terminie:

• 30 lipca 2018 r. o godz. 9:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wspólnie z komisją Infrastruktury i Drogownictwa i Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
25.07.2018 r.

Informacje

Rejestr zmian