Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na wrzesień 2018r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  •  11 września 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Budżetowa i Samorządu wspólnie z komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 13 września 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wspólnie z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 20 września 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w Urzędzie Miejskim, ul. Św. Mikołaja 5 sala posiedzeń Nr 1/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
04.09.2018 r.

Informacje

Rejestr zmian