Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na sierpień 2018r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu planuje się odbyć w następującym terminie:

  • 17 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00 – Komisje: Budżetowa i Samorządu wspólnie z komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian