Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na październik 2018r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku planuje się odbyć w następujących terminach:

  • • 15 październik 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Budżetowa i Samorządu wspólnie z komisją Infrastruktury i Drogownictwa /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • • 18 październik 2018 r. o godz. 15:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wspólnie z komisjami Rewizyjną i Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
08.10.2018 r.

Informacje

Rejestr zmian