Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na maj 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu maju planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 20 maja 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Rewizyjna /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 22 maja 2019 r. o godz. 1400 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
    Rozpatrzenie skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
    /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 28 maja 2019 r. o godz. 14:30 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 30 maja 2019 r. ok. godz. 16:00 /po zakończonej Sesji RM/ – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisjami: Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej i Komisją Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
02.05.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian