Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na kwiecień 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Rewizyjna /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 23 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisjami: Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej i Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 29 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
    a) zapoznanie się z bazą lokalową, wyposażeniem i stanem technicznym szkół
    i placówek oświatowych – komisja wyjazdowa.

Informacje

Rejestr zmian