Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na grudzień 2018r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 13 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 – Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 18 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 19 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
05.12.2018 r.

Informacje

Rejestr zmian