Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – marzec 2019

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu marcu planuje się odbyć w następujących terminach:

• 13 marca 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wspólnie z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

• 14 marca 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
1. Rozpatrzenie i wydanie opinii na temat petycji z dnia 01.02.2019r.
2. Rozpatrzenie skargi z dnia 05.03.2019r. na działania Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.

• 19 marca 2019 r. o godz. 14:30 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

• 20 marca 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Skarg,Wniosków i Petycji wspólnie z Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
08.03.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian