Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – luty 2019

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu lutym planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 13 luty 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wspólnie z Komisją Rewizyjną oraz Infrastruktury i Drogownictwa /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 19 luty 2019 r. o godz. 14:30 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 20 luty 2019 r. o godz. 10:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej – udział Komisji w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
07.02.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian