Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 20
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia: dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” 20
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2019 20
Uchwała nr XIX/149/20 w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2021 - 2027 20
Uchwała nr XIX/152/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia 20
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 20
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża piasku „NOWY DWÓR XI i XII” na działce nr ew. 50/2 obręb Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” 20
Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” 20
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg dojazdowych ul. 1 Maja 19
Zarządzenie nr 168/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 19
« 1 2 286 287 288 289 290 297 298 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>