Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 20
Uchwała Nr XII/92/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. 20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie” 20
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 20
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.04.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia (działka nr 98, 03 Obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie) 20
Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech 20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 171/8 ( obręb 0018) w miejscowości Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie” 20
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 07.05.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.24.2019 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na„ Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” 20
Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 20
Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 05.02.2016r w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. 19
« 1 2 256 257 258 259 260 265 266 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>