Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian