Skan Uchwały Nr 8/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian