Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 08:17 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 5 października 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 08:16 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 7 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 08:14 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 15 października 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 08:14 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów. 08:12 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe na okres trzech lat mienia należącego do Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek podległych. 08:11 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 26.10.2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 08:10 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 04.11.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu nauki pływania na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia w Kowalewie Pomorskim. 08:09 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 08:07 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów 08:03 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 07:59 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie: wysokości dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla dyrektorów,wicedyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. 07:56 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2016 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie 07:52 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 07:44 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 03/12/2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023 07:41 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 07:31 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbę punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 07:27 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 07:23 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 07:17 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. 07:13 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 114 115 116 117 118 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>