Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 12:25 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 12:24 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 12:23 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 25a/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 października 2014 roku roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pływalni w Kowalewie Pomorskim. 12:22 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 06.03.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zajmowanych na miejską i wiejską sieć wodociągową wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami w Piątkowie i Wielkiej Łące. 12:22 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06.03. 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech 12:21 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wysokości nagród w konkursie ,,Przywracamy urok naszej gminie,, przeprowadzonym w 2014 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie. 12:21 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych 12:20 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 12:19 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 12:18 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 20.03.2015r. w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy 1/3 etatu Archiwisty Zakładowego i 2/3 etatu Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. 12:18 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 12:17 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2014 r. 12:16 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. 12:15 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2014 r. 12:15 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. 12:13 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 31.03.2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim 12:11 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 31.03.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1/3 etatu Archiwisty Zakładowego i 2/3 etatu Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 12:10 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 03.04.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 12:06 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 03.04.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 38/6, położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 12:05 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 110 111 112 113 114 117 118 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>