Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m 22:39 21-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych 18:08 19-08-2019 Artykuł Szczegóły
Terminy posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2019 r. 18:02 19-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej CHEŁMONIE o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 167 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie” 15:40 14-08-2019 Artykuł Szczegóły
Petycje TIiGG.152.2.2019 08:38 14-08-2019 Artykuł Szczegóły
Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2019 r. 09:59 13-08-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 09:56 13-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 100/2, Wielka Łąka; część działki nr geod. 224/3, Pluskowęsy) 09:44 13-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 105/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim 07:33 12-08-2019 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych linii elektroenergetycznych ze słupami SN 15kV, realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie 21:55 08-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV w m. Wielkie Rychnowo, Mlewiec, Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 16/3, 19 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, 42, 62, 40/3 obręb ewidencyjny Mlewiec, 87/2, 77, 69, 213, 212, 31, 23/2 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie 21:49 08-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej budynki mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Szewa – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 39/6, 39/9 i 5241/8, obręb ewidencyjny Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie 21:47 08-08-2019 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie 12:02 07-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 11:59 07-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 05.08.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.8.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie gospodarstwa rolnego o budynek inwentarski przeznaczony do hodowli bydła z niezbędną infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 4/1 w miejscowości Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” 16:00 06-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 07:35 02-08-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 102/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 07:20 02-08-2019 Akty prawne Szczegóły
IX Sesja Rady Miejskiej 13:41 01-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.07.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Hali Produkcyjno-Magazynowej Zakładu Wyrobów Higienicznych IVB z częścią biurowo-socjalną dz. Nr. 295 obręb Frydrychowo” 07:27 01-08-2019 Artykuł Szczegóły
Projekty uchwał IX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 07:22 01-08-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 105 106 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>