Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka (działki o nr 267/11, 267/12, 267/13) 14:47 17-08-2018 Przetargi Szczegóły
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo 14:43 17-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie NR 129/2018 w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu 14:40 17-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sadzonek drzew , krzewów i bylin, które zostaną wykorzystane do realizacji zadania pn: „ Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. 14:12 17-08-2018 Artykuł Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” 21:29 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 21:19 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” 21:11 16-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą hydraulicznych nożyc do cięcia RSU2000-107+ dla jednostki OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie 14:19 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Kowalewo Pomorskie 14:16 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 11:25 16-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka 14:53 14-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie wysokości nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w III edycji konkursu „Ekowypady za elektroodpady” w 2018 r., przeprowadzonym dla szkół z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 14:31 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – PŁYWALNIA wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2020r. 12:29 13-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie 17:00 10-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na sierpień 2018r. 13:57 10-08-2018 Artykuł Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: wyposażenie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym w PSZOK w Kowalewie Pomorskim” 13:55 10-08-2018 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim 13:52 10-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Uchwała nr XXXV/307/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 07:05 10-08-2018 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” 14:24 08-08-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim 14:07 07-08-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 74 75 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>