Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki 16:49 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na prowadzenie Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 16:48 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Projekty uchwał XIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 07:38 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Terminy posiedzenia komisji rady miejskiej w grudniu 2019 r. 17:24 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
XIII Sesja Rady Miejskiej 17:13 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 160/2019 w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 08:09 11-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 155/2019 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 08:04 11-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 172 /2019 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim 07:06 11-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020” 15:50 10-12-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 134/2, 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) 15:38 10-12-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XII/103/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych 13:57 06-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XII/102/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 13:55 06-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 13:54 06-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 13:50 06-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XII/99/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 13:48 06-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 13:47 06-12-2019 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie SKO-60-32/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” 13:42 06-12-2019 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 13:38 06-12-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie SKO-60-33/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” 13:29 06-12-2019 Artykuł Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Borówno i Elzanowo 08:59 06-12-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 117 118 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>