Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2019 roku 22:39 17-01-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do tworzenia stowarzyszenia pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” 18:10 16-01-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr III/19/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 18:09 16-01-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr III/18/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 18:08 16-01-2019 Akty prawne Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie 18:05 16-01-2019 Artykuł Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową SN, realizacja inwestycji na działce nr geod. 104/13, obr. ewid. Wielka Łąka 18:01 16-01-2019 Artykuł Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową SN, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 23/2, 22/9, 23/1, 22/1, 35, 37/3, 36, 101, 110, 112/15 i 112/16, obr. ewid. Pruska Łąka 17:57 16-01-2019 Artykuł Szczegóły
Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, gat. Wierzba pospolita i 6 szt. drzew na pniu gat. Olsza szara rosnących na działce o nr geod. 188, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 01 14:57 15-01-2019 Przetargi Szczegóły
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 14:53 15-01-2019 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 roku 14:48 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Nabór członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. 14:38 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. opracowania tzw. „mapy drogowej” w sprawie budowy obwodnicy 08:22 15-01-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „GRZYWACZ”, daty: 12.01.2019-23.02.2019) 10:14 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.01.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 43/3, Kowalewo Pomorskie obręb II) 10:03 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. przystąpienia do opracowania i nowelizacji dokumentów… 09:49 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2019r. 09:42 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. realizacji inwestycji w Soł. Mlewo 09:23 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja z dnia 27 grudnia 2018r. dot. budowy drogi asfaltowej w Soł. Mlewo 09:21 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. wynagrodzenia burmistrzów i zasad wykorzystywania samochodu służbowego 09:19 14-01-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 07:22 14-01-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 89 90 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>