Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5″ 14:47 20-02-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 22:43 19-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 22:39 19-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert 22:34 19-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 12:19 16-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 18 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 3 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem napędowym o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych 12:35 15-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 202/1, 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) 10:05 15-02-2018 Artykuł Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka 29 o powierzchni 3,8077 ha – (w/g użytków: RIIIa- 3,1580 ha, RIV a – 0,5947 ha, R IV b – 0,0550 ha) z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich 14:50 14-02-2018 Przetargi Szczegóły
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych 14:45 14-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Gmina Kowalewo Pomorskie występuje z zapytaniem o cenę wykonania usługi: ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem geod. 47 (droga), stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, z działkami oznaczonymi nr geod. 38 i 48 – zgodnie z załącznikiem graficznym 12:13 13-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2018r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” 14:51 12-02-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIX/260/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI 205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 13:52 09-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXIX/256/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 13:51 09-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXIX/261/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 13:49 09-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w lutym 2018 roku 13:47 09-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 16 /2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 13:30 09-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 42/2, 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) 13:27 09-02-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie 14:26 08-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej procedurę zabezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim i przechowywania kluczy” 11:05 08-02-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXIX/259/18 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2018 07:04 08-02-2018 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 61 62 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>