Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 80/2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 11:56 21-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza 09:40 21-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr geod. 160/11 o pow. 789 m2 , poł. w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 13:37 17-07-2020 Przetargi Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka numer geod. 220/6 o pow. 0,1090 ha , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej TO1G/00012422/9 13:00 17-07-2020 Przetargi Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymiana słupów SN – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 136/1, 37, 58, 46, 50, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 – obręb ewidencyjny Lipienica, gm. Kowalewo Pomorskie oraz na działkach o nr geod. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 – obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie 11:22 17-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie – informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr geod. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10 w miejscowości Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10 oraz 102/11, obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie 14:17 16-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 14:27 15-07-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o konkursie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Wielka Łąka 11 87- 410 Kowalewo Pomorskie 12:48 15-07-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące 12:45 15-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy 23:06 14-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 13:08 14-07-2020 Artykuł Szczegóły
Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w lipcu 2020 r. 13:05 14-07-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki 255/3 – 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) 09:25 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach ponownych Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2019r. 15:00 09-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 13:48 09-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie 13:39 09-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim 11:41 08-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro 11:09 08-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 12/2, 69/4 oraz 68 obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie 13:48 07-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 09:42 07-07-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 4 5 139 140 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>