Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.32.2019 z dnia 30.04.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” 15:53 30-04-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 30.04.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.32.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąkana działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” 15:52 30-04-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie z dnia 30.04.2020r. dot. ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 15:44 30-04-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 15:31 30-04-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie nr 53/2020 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczajacej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 11:42 30-04-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiana upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11:35 30-04-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 171/8 ( obręb 0018) w miejscowości Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie” 17:52 29-04-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 – realizacja inwestycji na działce o nr ewid. 55/2, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie 17:48 29-04-2020 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” 17:44 29-04-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 17:38 29-04-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVII/130/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 17:36 29-04-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 08:31 28-04-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 08:11 28-04-2020 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” 14:19 24-04-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Projekty uchwał XVIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 14:02 24-04-2020 Artykuł Szczegóły
XVIII Sesja Rady Miejskiej 12:42 24-04-2020 Artykuł Szczegóły
Plan celów rzeczowo – finansowych na 2020 r. 10:14 24-04-2020 Artykuł Szczegóły
Plan celów rzeczowo – finansowych na 2019 r. 10:12 24-04-2020 Artykuł Szczegóły
Plan celów rzeczowo – finansowych na 2018 r. 10:09 24-04-2020 Artykuł Szczegóły
Petycja z dnia 03.04.2020r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) 09:52 24-04-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 5 130 131 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>