Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” 11:59 30-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 73A/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 10:23 30-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 10:21 30-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Dorau – przedstawiciela Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w m. Mlewo – realizacja inwestycji na działce o nr ewid. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie 15:53 28-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku.” 15:40 28-07-2020 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie 12:43 28-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2020 r. 08:03 28-07-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 27.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dz. nr 64/2, obręb ewidencyjny Nowy Dwór) 07:06 28-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 191/2018 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim 14:56 27-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim 14:53 27-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 176/2019 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 166/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 14:49 27-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 14:44 27-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu pracy 14:41 27-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 08:56 27-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 171/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Zmienionego Zarządzeniem nr 135/2019 z dnia 09 października 2019r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 08:42 27-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 13:20 24-07-2020 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 13:10 24-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 23.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 8/2 Kowalewo Pomorskie, obręb IV) 07:34 24-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo” 14:43 22-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu na działce o nr ewid. 40 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 02 m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie. 07:08 22-07-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 139 140 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>