Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. 11:51 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 05.06.2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim 11:50 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 08.06.2015r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. 11:49 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach w konkursie ,,Piękna Gmina,, 2014 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie. 11:48 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 17.06.2015r. w sprawie zmiany zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro. 11:48 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 11:47 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,, 11:45 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosków i dokumentacji nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 11:45 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 02.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. 11:44 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 02/07/2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2020. 11:39 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 03.07.2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące 11:39 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim 11:38 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 11:37 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – ,,Wyprawka szkolna,, dla uczniów szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. 11:37 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 24.07.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalewie Pomorskim. 11:36 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. 11:35 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 82/2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli na potrzeby modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Kowalewo Pomorskie w ramach projektu „Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie” 11:34 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 27.07.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie nowych i/lub modernizacja starych placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” 11:32 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej 11:31 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27.07.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli na potrzeby modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Kowalewo Pomorskie w ramach projektu ,,Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie,, 11:30 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 134 135 136 137 138 139 140 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>