Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 15:54 08-04-2020 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” 15:47 08-04-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn.: 1.1 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany” 1.2. „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” 1.3. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” 14:56 08-04-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 15:13 07-04-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVII/130/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 15:12 07-04-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo” 14:58 06-04-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z częścią usługową i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz budynków należących do zamawiającego związanych z działalnością (biurowy, warsztatowy, magazynowy) 14:50 06-04-2020 Artykuł Szczegóły
Petycja OŚRiEG.5.1.2019 dot. uciążliwych zapachów w miejscowości Wielkie Rychnowo 14:47 06-04-2020 Artykuł Szczegóły
XVII Sesja Rady Miejskiej 23:51 02-04-2020 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim 21:25 02-04-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo 21:24 02-04-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany 21:23 02-04-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku 21:16 02-04-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” 07:29 02-04-2020 Artykuł Szczegóły
Interpelacja z dnia 30.03.2020r. dotycząca pomocy przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy 18:48 01-04-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postepowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca , w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa 18:36 01-04-2020 Artykuł Szczegóły
Projekty uchwał XVII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 16:06 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
XVII Sesja Rady Miejskiej (odwołana) 16:02 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” 13:31 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:„ Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny 13:26 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 126 127 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>