Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
XVI Sesja Rady Miejskiej 15:38 21-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. 13:08 19-02-2020 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie” 13:03 19-02-2020 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie” 12:54 19-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim 11:34 18-02-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN na działkach nr geod. 108/14, 108/15, 106, 109/2, obręb ewidencyjny Pruska Łąka 08:14 18-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim 14:14 17-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020 07:25 17-02-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie 10:07 14-02-2020 Akty prawne Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Borówno i Elzanowo 08:39 14-02-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 13.02.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 98, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) 08:34 14-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 21/2020 08:17 14-02-2020 Akty prawne Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. 15:49 11-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. oraz na bazie zakładu 11:49 10-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe: Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie 17:09 07-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe: Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie 17:06 07-02-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 06.02.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 285/2-Mlewo, działka nr 130/1-Sierakowo, działka nr 60/9-Wielka Łąka, działka nr 38/1-Lipienica, działka nr 237/4-04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 36-Mlewiec, działki nr 139 i 140-Wielkie Rychnowo, część działki nr 159/2-Pruska Łąka) 23:18 06-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim 23:10 06-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 18 /2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 20:40 05-02-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie 14:55 04-02-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 123 124 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>