Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie Burmistrza Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 13:23 18-06-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 65/2021 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz prowadzenia w tych sprawach postępowań 13:01 18-06-2021 Akty prawne Szczegóły
Projekty uchwał XXXI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 12:58 18-06-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 64/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok 12:45 18-06-2021 Akty prawne Szczegóły
XXXI Sesja Rady Miejskiej 09:52 18-06-2021 Artykuł Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Kowalewo Pomorskie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. 07:52 18-06-2021 Artykuł Szczegóły
WYKAZ STOWARZYSZEŃ I KLUBÓW SPORTOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE 12:04 17-06-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:20 w sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 07:33 17-06-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęci u procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 298, 299/1 i 299/2 w obrębie geodezyjnym Zapluskowęsy , gmina Kowalewo Pomorskie” 13:37 16-06-2021 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.15.2020 z dnia 16.06.2021 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 298, 299/1 i 299/2 w obrębie geodezyjnym Zapluskowęsy , gmina Kowalewo Pomorskie” 13:36 16-06-2021 Artykuł Szczegóły
Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego 15:43 15-06-2021 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomo ści informację, że w dniu 01.06.2021r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.4.2020 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński, województwo kujawsko pomorskie.” 12:55 15-06-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 14:00 w sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 10:48 15-06-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, tóre odbyło się w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 14:15 w sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim 10:45 15-06-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pełnomocnik p. Agnieszka Bajerowska, Zajezierze 2, 88-140 Gniewkowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia 125 PE z przyłączami 63 PE do budynków jednorodzinnych przy ulicy Drzymały w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 35, 188, 220/1, 223, 224, 228, 237, 274 oraz 283/2, położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 10:18 15-06-2021 Artykuł Szczegóły
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka 215/8 oraz część działki nr 67/17 o łącznej powierzchni 6225 m2 pod działalność handlową, usługi bez prawa zabudowy z możliwością ogrodzenia 10:05 15-06-2021 Przetargi Szczegóły
Zapytanie ofertowe na: „Modernizacja węzłów wodociągowych” 14:56 14-06-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych 09:15 11-06-2021 Akty prawne Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z/s ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 267/20 oraz 267/17 położonych w obrębie ewidencyjnych Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie 07:56 11-06-2021 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10.06.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (dot. część działki nr 8/2 Kowalewo Pomorskie, obręb IV) 07:53 11-06-2021 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 169 170 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>