Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zapytanie ofertowe: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 13:08 14-07-2020 Artykuł Szczegóły
Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w lipcu 2020 r. 13:05 14-07-2020 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie 11:14 13-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku 12:40 10-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki 255/3 – 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) 09:25 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach ponownych Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2019r. 15:00 09-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 13:48 09-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie 13:39 09-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim 11:41 08-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro 11:09 08-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 12/2, 69/4 oraz 68 obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie 13:48 07-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 09:42 07-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 09:40 07-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 09:39 07-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu 21:05 06-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu 21:01 06-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 07:28 06-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 07:25 06-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 07:17 06-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja gospodarki osadowej II etap ” 13:57 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 137 138 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>