Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 13:18 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 13:06 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 13:03 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie 13:01 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie według stanu na dzień 31.12.2019r. 12:55 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku 12:19 03-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie nr 66/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku” 12:17 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchnią zabudowy do 3,37 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 133 w miejscowości Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” 10:43 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 10:08 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 10:05 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/163/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2019 09:53 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/162/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 09:45 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania 09:34 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 09:20 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/159/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole 09:05 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 08:53 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/156/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 08:48 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XIX/150/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020. 07:06 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XIX/152/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia 07:05 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XIX/153/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych 07:04 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 136 137 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>