Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim 11:41 08-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro 11:09 08-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie 10:53 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 12/2, 69/4 oraz 68 obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie 13:48 07-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 09:42 07-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 09:40 07-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 09:39 07-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu 21:05 06-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu 21:01 06-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 07:28 06-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 07:25 06-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 07:17 06-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja gospodarki osadowej II etap ” 13:57 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 13:56 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 13:47 03-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie – informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie 13:29 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 13:21 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 13:18 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 13:06 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 13:03 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 136 137 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>