Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 21.02.2018
  • Data składania ofert 08.03.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 08.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 521236-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian