PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu uchwały wprowadzającej odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian