PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian