Protokół Nr 1/2018 z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na: drogach gminnych w Gminie Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian