Protokół kontroli stwierdzający wykonanie zadania i wykorzystanie środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej spisany w dniu 10 listopada 2017 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian